Tính Điện Trở Cho Led

Tính Điện Trở Cho Led Mắc Đơn


led mắc đơn
Điện áp Nguồn
Vôn
Điện áp hoạt động của Led
Vôn
Dòng Điện Hoạt Động Ổn Định Của Led
mATrị Số Điện Trở Yêu Cầu
Ôm
Loại Điện Trở Sẵn Có Trong Tỉ Lệ Sai Số 10% Có Thể Thay Thế

Công Suất Điện Trở Tối Thiểu
WATTS
Công Suất Điện Trở Nên Dùng Tính Theo Tỉ Lệ
WATTS

Tính Điện Trở Cho Led Mắc Nối Tiếp


led nối tiếp
Điện áp Nguồn
Vôn
Điện áp hoạt động của Led
Vôn
Dòng Điện Hoạt Động Ổn Định Của Led
mA
Số Lượng Led Kết Nối
Trị Số Điện Trở Yêu Cầu
Ôm
Loại Điện Trở Sẵn Có Trong Tỉ Lệ Sai Số 10% Có Thể Thay Thế

Công Suất Điện Trở Tối Thiểu
WATTS
Công Suất Điện Trở Nên Dùng Tính Theo Tỉ Lệ
WATTS

Tính Điện Trở Cho Led Mắc Song Song


led song song
Điện áp Nguồn
Vôn
Điện áp hoạt động của Led
Vôn
Dòng Điện Hoạt Động Ổn Định Của Led
mA
Số Lượng Led Kết Nối
Trị Số Điện Trở Yêu Cầu
Ôm
Loại Điện Trở Sẵn Có Trong Tỉ Lệ Sai Số 10% Có Thể Thay Thế

Công Suất Điện Trở Tối Thiểu
WATTS
Công Suất Điện Trở Nên Dùng Tính Theo Tỉ Lệ
WATTS
Tool tính điện trở led online được sưu tầm và việt hóa bời Đặng Tiến Thịnh, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với admin ngoài trang chủ. Xin Cám Ơn!