Danh Sách Website Hỗ Trợ

- Leech Truyện Tại DocTruyen360.Com

- Leech Truyện Tại WebTruyen.Com

- Leech Ảnh Tại TopHinh.Com

- Leech Thủ Thuật Tại WapVip.Pro

- Leech Truyện Tranh Tại DocTruyenDoremon.Vn

- Leech Truyện Tại F17voz.com

- Leech Truyện Tranh Tại M.BlogTruyen.Com

Chức năng:

Từ ý tưởng hỗ trợ các bạn webmaster post bài fix html nhàn hơn mình đã tạo ra tool này để các bạn coppy truyện , ảnh từ các web hỗ trợ nhanh hơn.
- Auto fix html lỗi thành chuẩn HTML5 , tự động chuyển đổi từ html sang bbcode hỗ trợ cho johncms và xtgem...
- Auto fix bản quyền trong truyện nếu có., tự fix tất cả mã html quảng cáo...
- Để leech nhanh hơn các bạn mở khoảng 3 tab trên máy tính để xử lý, chú ý không nên mở quá nhiều tab kẻo bị tường lửa của server chặn ip.

* Danh Sách Tool Leech